معرفی

تاریخچه

 

به دنبال توصیه های مکرر و جدی بانک مرکزی ج ا ا و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر ماهیت کارگزاران بورس از شخص حقیقی به شخص حقوقی،شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص )در تاریخ  1372/07/26 باسرمایه اولیه 100 میلیون ریال تحت شماره 100339 و شناسه ملی 10101443196 در تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود و در واقع فعالیتهای قبلی که توسط نماینده (شخص حقیقی) انجام می پذیرفت در قالب شرکت (شخص حقوقی) ادامه یافت.سهامدران عمده شرکت کارگزاری بانک ملت شرکتهای تامین سرمایه بانک ملت و گروه مالی ملت می باشند و سرمایه فعلی و ثبت شده آن 150 میلیارد ریال بوده و 100% پرداخت شده است.

مجوز های کارگزاری

 

 

شرح

 

مجوز

 

شماره مجوز(شماره نامه سازمان)

 

تاریخ مجوز(تاریخ نامه سازمان)

 

اعتبار مجوز

 فعالیت معاملات اوراق تامین مالی

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

معاملات کالا

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

معاملات مشتقه مبتنی بر کالا

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

مشاور عرضه اوراق بهادار

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

مشاور پذیرش

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

معاملات برخط 

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال 

مرکز تماس

دارد

121.108293

1398/12/28

5 سال