معرفی

تاریخچه

به دنبال توصیه های مکرر و جدی بانک مرکزی ج ا ا و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر ماهیت کارگزاران بورس از شخص حقیقی به شخص حقوقی ، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص ) در تاریخ  1372/7/26 با سرمایه اولیه 100 میلیون ریال تحت شماره 100339 و شناسه ملی 10101443196 در تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود و در واقع فعالیت های قبلی که توسط نماینده (شخص حقیقی ) انجام می پذیرفت در قالب شرکت (شخص حقوقی) ادامه یافت . سهامدران عمده شرکت کارگزاری بانک ملت شرکت های تامین سرمایه بانک ملت و گروه مالی ملت می باشند و سرمایه فعلی و ثبت شده آن 150 میلیارد ریال بوده و 100% پرداخت شده است.

مجوز های کارگزاری

 
شرح
 
مجوز
 
شماره مجوز(شماره نامه سازمان)
 
تاریخ مجوز(تاریخ نامه سازمان)
 
اعتبار مجوز
 فعالیت معاملات اوراق تامین مالی
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
معاملات کالا
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
مشاور عرضه اوراق بهادار
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
مشاور پذیرش
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
معاملات برخط 
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال 
مرکز تماس
دارد
121.108293
1398/12/28
5 سال