پیوندهای مرتبط

نهادهای ناظر

  نام سازمان

آدرس وبسایت

سازمان بورس و اوراق بهادار

http://www.seo.ir

شرکت بورس کالای ایران

http://www.ime.co.ir

 

محصولات صنعتی ومعدنی

نام سازمان

آدرس وبسایت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

http://www.mimt.gov.ir/

 

سازمان صنایع و معادن تهران

http://tehran.mim.gov.ir/

 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

http://www.esfahansteel.com/

 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

http://www.foolad.co.ir/

 

شرکت فولاد آذربایجان

http://www.azarbaijan-steel.com

 

شرکت فولاد خراسان

http://www.khorasansteel.com

 

شرکت فولاد خوزستان

http://www.ksc.ir

 

شرکت جهان فولاد غرب

http://www.jahanfoulad-co.com

 

سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

http://www.gftco.co/

 

شرکت آلومینیوم ایران

http://www.iralco.net

 

شرکت آلومینیوم المهدی

http://www.almahdi.ir/

 

شرکت آلومینیوم هرمزگان

http://www.al-hormozgan.com

 

شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران

http://www.impasco.gov.ir

 

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

http://www.insigroup.com/

 

شرکت ملی صنایع مس ایران

http://www.nicico.com

 

گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران

http://www.izmdc.com/

 
    

 

 

 

محصولات پتروشِمی

نام سازمان

آدرس وبسایت

شرکت بازرگانی پتروشیمی

http://www.petrochem-ir.net

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

http://pgpic.ir

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

http://www.piicgroup.com

شرکت پتروشیمی تبریز

http://www.tpco.ir

شرکت پتروشیمی شازند

http://www.arpc.ir

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

http://www.kpic.ir

شرکت پتروشیمی بندر امام

http://www.bipc.org

شرکت پتروشیمی مارون

http://www.mpc.ir

شرکت پتروشیمی جم

http://www.jpcomplex.ir

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

http://www.akpc.ir

شرکت پتروشیمی شیراز

http://www.spc.co.ir

شرکت پتروشیمی زاگرس

http://www.zpcir.com

شرکت پتروشیمی اروند

http://www.arvandpvc.ir

شرکت پتروشیمی آبادان

http://www.abadan-petro.com

شرکت پتروشیمی خراسان

http://khpc.ir

شرکت پتروشیمی کارون

http://www.krnpc.com

شرکت پتروشیمی پردیس

http://www.paupc.ir

شرکت پتروشیمی رازی

http://www.razip.com

شرکت پتروشیمی پارس

http://www.parspc.net

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

http://www.bspc.ir/

شرکت پتروشیمی ارومیه

http://www.upciran.ir

شرکت پتروشیمی غدیر

http://www.gpc.ir

شرکت پتروشیمی فجر

http://www.fajrco.com

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

http://www.bpciran.com

شرکت پلی پروپیلن جم

http://www.jppc.ir

 

 

 

 

فرآورده های نفتی

نام سازمان

آدرس وبسایت

شرکت پالایش نفت بندرعباس

http://www.baorco.ir/

شرکت پالایش نفت تبریز

http://www.tbzrefinery.co.ir

شرکت پالایش نفت اصفهان

http://www.eorc.ir

شرکت پالایش نفت تهران

http://www.tehranrefinery.ir

شرکت پالایش نفت شیراز

http://www.sorc.ir

شرکت پالایش نفت امام خمینی (شازند)

http://www.ikorc.ir

شرکت پالایش نفت آبادان

http://www.abadan-ref.ir

شرکت نفت پاسارگاد

http://www.pasargadoil.com

شرکت پالایش نفت جی

http://www.jeyoil.com

شرکت نفت  سپاهان

http://www.sepahanoil.ir

شرکت نفت ایرانول

http://www.iranol.ir

شرکت نفت بهران

http://www.behranoil.com

شرکت نفت پارس

http://www.parsoilco.com

شرکت کربن ایران

http://www.iran-carbon.com

شرکت توسعه کروس انرژی

http://www.corus-energy.com

شرکت دوده صنعتی پارس

http://www.dsp.co.ir

شرکت قیر شرق

http://mamatin.com

شرکت قیر آکام

http://www.akambitumen.com

شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

http://www.bitumensales.com