نرخ کارمزد تصفیه شکر ۸۴ درصد گران شد

نرخ کارمزد تصفیه شکر ۸۴ درصد گران شد

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

 

با پیشنهاد سازمان حمایت، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هر کیلو از ۲۱۷ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.به پیشنهاد سازمان حمایت، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هر کیلوگرم از 217 به 400 تومان افزایش یافت.

برچسب ها