نرخ و کارمزد معاملات

 

به طور کلی کارمزد معاملات آنلاین با معاملات عادی هیچگونه تفاوتی ندارد و مشتریان در هر روش معامله یک مقدار کارمزد خواهند پرداخت، با توجه به مواردمذکور کارمزد های معاملات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای معاملات اوراق بهادار به شرح جداول زیر است:

 کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران  

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

300

300

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

300

300

0.00032

0.00032

کارمزد شرکت بورس

100

100

0.0003

0.0003

حق نظارت سازمان

120

80

0.00015

0.0001

کارمزد مدیریت فناوری

240

160

0.00018

0.00012

شرکت سپرده گذاری

فاقد سقف

فاقد سقف

0.005

0

مالیات

 

 

0.00975

0.00484

جمع کل

  کارمزد انواع معاملات در فرابورس ایران

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

300

300

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

300

300

0.00032

0.00032

کارمزد شرکت فرابورس

120

80

0.0003

0.0002

حق نظارت سازمان

240

160

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

180

120

0.00015

0.0001

مدیریت فناوری

فاقد سقف

فاقد سقف

0.005

0

مالیات

 

 

0.00975

0.00454

جمع کل