معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد : زمان ارایه بودجه سال آینده به مجلس مشخص شد : ۱۲ آذر

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد : زمان ارایه بودجه سال آینده به مجلس مشخص شد : ۱۲ آذر

۲۷ آبان ۱۳۹۹

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت طی سه نوبت ۵ روز آینده جلساتی برای تصویب لایحه سال آینده برگزار خواهد کرد تا ۲ آذر تقدیم مجلس شود.محمد پورمحمدی در جلسه امروز مجلس گفت: اصلاح ساختار بودجه ، دستور مقام معظم رهبری به سران قوا بود. از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی را تقدیم سران قوا کرد و مجلسهم  طرحی را در دستور کار قرار داده است.وی افزود: اصلاح ساختار به معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان بهم ریخته، انرژی شفاف، مالیات شفاف ، دارایی دولت را مولد کردن، انجام اصلاحات نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.این مقام مسئول ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موارد مهمی از موضوعات را به سران قوا ارائه کرد. نمایندگان مجلس نیز نکاتی از اصلاحات ساختاری را در قالب طرح ارائه کردند تا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج کند. دو روز قبل این لایحه به دولت داده شد و دولت نیز دیروز نامه ای به تمامی وزرا ارسال کرد .پورمحمدی تاکید کرد: دولت طی صبح، بعدازظهر و شب ۵ روز جلساتی برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد تا ۲ آذر لایحه تقدیم مجلس شود. اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند نمی توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم. دولت برای تکمین طرح نمایندگان باید زمان ارائه لایحه بودجه را به تاخیر بیاندازد که به صلاح دولت و مجلس نیست.

برچسب ها