مرکز آمار اعلام کرد: نرخ بیکاری پاییز به ۹.۴درصد رسید

مرکز آمار اعلام کرد: نرخ بیکاری پاییز به ۹.۴درصد رسید

۲۱ دی ۱۳۹۹

 

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل پاییز به ۹.۴ درصد رسید که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١.٢ درصد کاهش یافته است. همچنین بخش خدمات با ۴۹ درصد، بیشترین سهم را از تعداد شاغلین اقتصاد کشور دارد.براساس آخرین طرح آماری گیری نیروی کار، در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش مواجه شده است که این کاهش در مقایسه با فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٤ درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٨، ١.٢ درصد کاهش یافته است.در پاییز ١٣٩٩، به میزان ٤١,٤ درصد از جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٨) ٢.٩ درصد کاهش یافته است.

برچسب ها