فروش یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در مرحله دوم

فروش یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در مرحله دوم

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 

دومین مرحله از حراج اوراق بدهی، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش تمام سفارش خرید با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۸۲ درصد موافقت کرد.از سوی دیگر طی هفته منتهی به ۱۱ خردادماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد؛ بنابراین در مرحله دوم، در مجموع یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد.این در حالی است که در این مرحله ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده‌بود.هفته گذشته نیز یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان از این اوراق با نرخ بهره مؤثر ۲۰.۸۲ درصد فروخته شده بود که در نتیجه مجموع فروش اوراق بدهی در دو مرحله نخست به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.مرحله سوم فروش اوراق بدهی، هفته آینده با عرضه ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این اوراق ادامه می‌یابد.

برچسب ها