فرم بورس اوراق بهادار

فرم پذیرش مشتریان اوراق بهادار

 

شماره فکس جهت ارسال فرم و مدارک

 

شماره فکس : 42116116 داخلی 1


 لطفا پس از ارسال مدارک تاییدیه دریافت آن را از کارشناس مربوطه دریافت نمایید .

ایمیل واحد پذیرش: paziresh@mellatbroker.ir