طبق آمار بانک مرکزی: نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۴ درصد کاهش یافت

طبق آمار بانک مرکزی: نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۴ درصد کاهش یافت

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

 

طبق آمار بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی طی بازه زمانی یک هفته ای از ۶ تا ۱۳ خرداد از ۱۹.۲ به ۱۸.۴ درصد کاهش یافت.طبق آمار و داده های بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی طی بازه زمانی یک هفته ای از 6 تا 13 خرداد از 19.2 به 18.4 درصد کاهش یافت.

 

 

برچسب ها