شورای رقابت با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرد

شورای رقابت با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرد

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

شورای رقابت با افزایش متوسط ۸.۲ و ۸.۹ درصدی قیمت برای محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرد که برای خودروهای مشمول تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.در جلسه شورای رقابت، قیمت تولیدات ایران خودرو و سایپا با تصویب اعضای شورا، افزایش یافت.براین اساس، برای تمامی افرادی که تا پایان سال 99 جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشتند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت موضوعِ بند 2 تعلق نمی‌گیرد.طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 99 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای ایران خودرو بطور متوسط 8.2 درصد و برای سایپا بطور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.

برچسب ها