شماره حساب‌ها

شماره حساب های کارگزاری بانک ملت

ردیفنام بانکشماره حسابشماره شبانام شعبهکد شعبه
1ملت1769218IR95-0120-0000-0000-0001-7692-18بورس تهران62059
2ملت7844447844IR79-0120-0000-0000-7844-4478-44برج آنا کیش44222
3تجارت0156356387IR40-0180-0000-0000-0156-3563-87کار96
4ملی0103950641008IR66-0170-0000-0010-3950-6410-08بورس اوراق بهادار695
5شهر100840377625IR35-0610-0000-0010-0840-3776-25آزادی-یادگار218
6سامان849-40-192662-1IR60-0560-0849-0400-0192-6620-01سی تیر849

مشتریان گرامی: لطفا در صورت واریز به هریک از شماره حساب های کارگزاری، نسبت به ارسال فیش به شماره  09394494773 اقدام فرمائید.      

 

در ضمن در فیش ارسالی نام و نام خانوادگی و کدملی حتما لحاظ گردد در غیر این صورت به فیش ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اسکرول به بالا