رویه بازگشایی نمادها در فرابورس تغییر کرد

رویه بازگشایی نمادها در فرابورس تغییر کرد

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

 

از امروز بازگشایی‌ نماد شرکتهای فرابورسی با محدودیت دامنه نوسان قیمت و پس از برگزاری حراج ناپیوسته و در صورت تایید بازگشایی، بلافاصله وارد مرحله حراج پیوسته خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت فرابورس اعلام کرد: وفق مفاد ماده 12 مکرر 8 دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس از امروز چهارشنبه 24 شهریور در بازگشایی‌ نمادهای معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان قیمت پس از برگزاری حراج ناپیوسته بر اساس ترتیبات همان ماده در صورت تایید بازگشایی، بلافاصله وارد مرحله حراج پیوسته خواهند شد.

برچسب ها