دپارتمان

مدیریت

 

 

                                      مهدی پورستار                                                 

 

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

 

                                       ملیکا فرصادقی                     

 

مسئول دفتر مدیریت و روابط عمومی 

واحد فناوری و اطلاعات (ICT)

 

 

        آرمان نادرزاده

 

مدیر

 

      مریم فریدونیان

 

کارشناس

 

     سعید نعیمی

 

کارشناس

واحد مالی

 

 

سید حسین جوشقانی

 

مدیر 

 

سهیل دلفانی

 

مسئول 

 

محمد باقری

 

کارشناس

 

عاطفه کشاورز

 

کارشناس

 

فاطمه قلی پور

 

کارشناس

 

فهیمه یعقوبی 

 

کارشناس

 

رویا جلیلی شانی

 

کارشناس

 

واحد معاملات اوراق بهادار

 

 

       وحید ثقفی         

 

مدیر

 

علی آشیانه

 

معامله گر

 

سحر ابراهیمی پور

 

معامله گر

 

طناز زاهدی

 

معامله گر

 

مریم محمودی

 

معامله گر

واحد پذیرش اوراق بهادار و امور مشتریان

 

 

سیدمصطفی تقوی

 

مدیر

 

حسین آقاجانی

 

کارشناس

 

سهیل دشتکی حصاری

 

کارشناس

 

رویا هاشمی

 

کارشناس

 

مرضیه ساهپوش

 

کارشناس

 

مرضیه صفایی

 

کارشناس

 

محمد خزائی

 

کارشناس

 

سارا اکبری

 

کارشناس

 

 مریم اردشیری

 

کارشناس

 

 فرهاد زندیه

 

 کارشناس

 

محمد امین حیدرهائی

 

کارشناس

 

بهاره کرباسی

 

کارشناس

 

مهدی قوت دین

 

کارشناس

 

فرید امینی

 

کارشناس

 

مریم تمیمی   

 

کارشناس

واحد کالا و انرژی

 

 

            محمود حاجی هاشمی       

 

مدیر 

 

  فرزانه خادمی

 

 مسئول پذیرش

 

احسان نادری

 

معامله گر

 

معصومی رحیمی

 

معامله گر 

 

مهکامه عبادی

 

معامله گر

 

 الهه رادفر

 

معامله گر

 

  هدیه قانعی

 

  کارشناس

واحد مشاوره عرضه و پذیرش

 

 

      محمد صالحی   

 

مسئول

 

رویا معصومی


کارشناس

 

 امیر رضا بحیرایی

 

 کارشناس

واحد معاملات برخط

 

 

                  آیسان بابازاده   

 

مسئول آنلاین

واحد منابع انسانی و پشتیبانی

 

 

                         مرجان خاکپور        

 

مدیر

 

                 امیرحسین احمدی

 

کارشناس

 

                 منصوره رنجبر مقدم 

 

کارشناس دبیرخانه