دپارتمان

مدیریت

 

 

                                      مهدی پورستار                                                 

 

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

 

                                       ملیکا فرصادقی                     

 

مسئول دفتر مدیریت و روابط عمومی 

واحد فناوری و اطلاعات (ICT)

 

 

        آرمان نادرزاده

 

مدیر

 

      مریم فریدونیان

 

کارشناس

 

     سعید نعیمی

 

کارشناس

واحد مالی

 

 

سید حسین جوشقانی

 

مدیر 

 

محمد باقری

 

کارشناس

 

عاطفه کشاورز

 

کارشناس

 

فاطمه قلی پور

 

کارشناس

 

فهیمه یعقوبی 

 

کارشناس

 

رویا جلیلی شانی

 

کارشناس

 

واحد معاملات اوراق بهادار

 

 

    علی آشیانه   

 

مدیر

 

بهاره فرشین

 

معامله گر

 

سحر ابراهیمی پور

 

معامله گر

 

طناز زاهدی

 

معامله گر

 

مریم محمودی

 

معامله گر

 

الهه رادفر

 

معامله گر

 

واحد پذیرش اوراق بهادار و امور مشتریان

 

 

سیدمصطفی تقوی

 

مدیر

 

سهیل دشتکی حصاری

 

کارشناس

 

رویا هاشمی

 

کارشناس

 

مرضیه صفایی

 

کارشناس

 

محمد خزائی

 

کارشناس

 

 مریم اردشیری

 

کارشناس

 

محمد امین حیدرهائی

 

کارشناس

 

مهدی قوت دین

 

کارشناس

 

فرید امینی

 

کارشناس

 

مریم تمیمی   

 

کارشناس

واحد کالا و انرژی

 

 

            محمود حاجی هاشمی       

 

مدیر 

 

سارا بداقی

 

مسئول

 

معصومی رحیمی

 

معامله گر 

 

امیر دیندار کله سر

 

معامله گر

واحد مشاوره عرضه و پذیرش

 

 

      محمد صالحی   

 

مسئول

 

رویا معصومی


کارشناس

 

 امیر رضا بحیرایی

 

کارشناس

واحد معاملات برخط

 

 

         فرهاد زندیه

 

مسئول آنلاین

واحد منابع انسانی و پشتیبانی

 

 

                         مرجان خاکپور        

 

مدیر

 

                 امیرحسین احمدی

 

کارشناس

 

                 منصوره رنجبر مقدم 

 

کارشناس دبیرخانه

 

            بهاره کرباسی

 

کارشناس

     

          اسماعیل حسینی

 

کارمند