دپارتمان

مدیریت

 
                                  مهدی پورستار                       
 
مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
 
                                ملیکا فرصادقی                     
 
مسئول دفتر مدیریت و روابط عمومی 

واحد فناوری و اطلاعات (ICT)

 
        آرمان نادرزاده
 
مدیر
 
      مریم فریدونیان
 
کارشناس
 
     سعید نعیمی
 
کارشناس

واحد مالی

 
سید حسین جوشقانی
 
مدیر 
 
سهیل دلفانی
 
مسئول 
 
محمد باقری
 
کارشناس
 
عاطفه کشاورز
 
کارشناس
 
فاطمه قلی پور
 
کارشناس
 
مهدی قوت دین
 
کارشناس
 
فهیمه یعقوبی 
 
کارشناس
 
مرضیه سیاهپوش
 
کارشناس

واحد اوراق بهادار

 
       وحید ثقفی         
 
مدیر
 
علی آشیانه
 
معامله گر
 
سحر ابراهیمی پور
 
معامله گر
 
طناز زاهدی
 
معامله گر
 
مریم محمودی
 
معامله گر

واحد پذیرش اوراق بهادار و امور مشتریان

 
سیدمصطفی تقوی
 
مدیر
 
 حسن ناظمی
 
مسئول
 
سهیل دشتکی حصاری
 
کارشناس
 
رویا جلیلی شانی
 
کارشناس
 
حسین آقاجانی
 
کارشناس
 
مرضیه صفایی
 
کارشناس
 
محمد خزائی
 
کارشناس
 
مریم تمیمی
 
کارشناس
 
 مریم اردشیری
 
کارشناس
  

واحد کالا و انرژی

 
            محمود حاجی هاشمی       
 
مدیر 
 
احسان نادری
 
معامله گر
 
 فرزانه خادمی
 
 مسئول پذیرش
 
 هدیه قانعی
 

 کارشناس

 
سارا اکبری
 

کارشناس

 
مهکامه عبادی
 

معامله گر

 
معصومی رحیمی
 
معامله گر

واحد مشاوره عرضه و پذیرش

 
      محمد صالحی   
 
مسئول
 
رویا معصومی
 
کارشناس
  

واحد معاملات برخط

 
                  آیسان بابازاده   
 
مسئول آنلاین
 
             محمدامین حیدرهائی
 
کارشناس

واحد منابع انسانی و پشتیبانی

 
                         مرجان خاکپور        
 
مدیر
 
                 شبنم ناظوری
 
کارشناس
 
                 امیرحسین احمدی
 
کارشناس
 
                 منصوره رنجبر مقدم 
 
کارشناس دبیرخانه