دپارتمان

مدیریت

 

 

                                      مهدی پورستار                                                 

 

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

 

                                       بهاره کرباسی                  

 

مسئول دفتر مدیریت و روابط عمومی 

واحد فناوری و اطلاعات (ICT)

 

 

        آرمان نادرزاده

 

مدیر

 

      مریم فریدونیان

 

کارشناس

 

    پریسا حسینی

 

کارشناس

واحد مالی

 

 

سید حسین جوشقانی

 

مدیر 

 

محمد باقری

 

کارشناس

 

عاطفه کشاورز

 

کارشناس

 

وحید علیزاده

 

کارشناس

 

فاطمه قلی پور

 

کارشناس

 

فهیمه یعقوبی 

 

کارشناس

 

رویا جلیلی شانی

 

کارشناس

 

بیتا هرائینی

 

کارشناس

 

 

واحد معاملات اوراق بهادار

 

 

    علی آشیانه   

 

مدیر

 

طناز زاهدی

 

مسئول

 

سحر ابراهیمی پور

 

معامله گر

 

المیرا رحمانی

 

معامله گر

 

رعنا شکری

 

معامله گر

 

مریم محمودی

 

معامله گر

 

الهه رادفر

 

معامله گر

 

آمنه داوود آبادی

 

معامله گر

 

واحد پذیرش اوراق بهادار و امور مشتریان

 

 

سیدمصطفی تقوی

 

مدیر

 

رویا هاشمی

 

کارشناس

 

محمد خزائی

 

کارشناس

 

 مریم اردشیری

 

کارشناس

 

مهدی قوت دین

 

کارشناس

 

ملیکا فرصادقی

 

کارشناس

 

فرید امینی

 

کارشناس

 

نیلوفر سلگی

 

کارشناس

 

حدیث بنی اسدی

 

کارشناس

 

الیکا افشاری

 

کارمند

واحد کالا و انرژی

 

 

            محمود حاجی هاشمی       

 

مدیر 

 

فاطمه کربلایی

 

مسئول

 

سارا بداقی

 

مسئول

 

معصومی رحیمی

 

معامله گر 

 

مهکامه عبادی

 

معامله گر 

 

پیوند جوهر چی

 

معامله گر 

 

مرضیه ساهپوش

 

کارشناس

 

مرضیه صفایی

 

کارشناس

 

امیر دیندار کله سر

 

معامله گر

واحد مشاوره عرضه و پذیرش

 

 

      محمد صالحی   

 

مسئول

 

رویا معصومی


کارشناس

واحد معاملات برخط

 

 

         فرهاد زندیه

 

مسئول آنلاین

 

     محمد امین حیدرهائی

 

کارشناس

 

           مهدی حیدری

 

کارشناس

واحد منابع انسانی و پشتیبانی

 

 

                         مرجان خاکپور        

 

مدیر

 

                 امیرحسین احمدی

 

کارشناس

 

                 منصوره رنجبر مقدم 

 

کارشناس

 

              مبینا علی حمزهء

 

کارشناس

     

               اسماعیل حسینی

 

کارمند