بانک ملت و سازمان حج و زیارت تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

بانک ملت و سازمان حج و زیارت تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

۲۷ آبان ۱۳۹۹

 

بانک ملت و سازمان حج و زیارت با هدف افزایش سطح تعاملات و گسترش کمی و کیفی خدمات رسانی به زائران، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.موضوع این تفاهمنامه که به امضای محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و علیرضا رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت رسیده، همکاری در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با هدف گسترش کمی و کیفی خدمات رسانی به زائران اعلام شده است.براساس این گزارش، بیگدلی گفت : سازمان حج و زیارت، سازمانی فرهنگی و معنوی است و بانک ملت به هیچ وجه در پی کسب منافع مادی در این تفاهمنامه نیست و برای بانک عایدی مادی ندارد. خیر و برکت این همکاری مشترک، فراتر از هرگونه نفع مالی و مادی است.وی با اشاره به اینکه از سال های گذشته، خیر و برکت خدمات رسانی به زائران عمره و عتبات عالیات نصیب این بانک شده، افزود: برکت کارهای نیکوکارانه و خیر همیشه بانک ملت را پیشرو نگه داشته است.رشیدیان هم گفت: سازمان حج و زیارت، غیرانتفاعی بوده و تعامل با بانک ملت همیشه به نفع زائران رقم خورده و انعقاد این تفاهمنامه نیز یک گام بلند برای ارائه خدمات بهتر و با کمترین هزینه به زائران است.وی با تاکید بر اینکه انعقاد این تفاهمنامه به دلیل مشارکت در امور فرهنگی، برکات زیادی برای بانک ملت در پی خواهد داشت، اظهار امیدواری کرد: سازمان حج و زیارت در سال های آینده که شرایط زیارت فراهم می شود بیش از پیش از خدمات و پشتیبانی بانک ملت بهره مند شود.

برچسب ها