اطلاعیه عرضه اولیه شرکت توسعه مسیر برق گیلان

اطلاعیه عرضه اولیه شرکت توسعه مسیر برق گیلان

۸ مرداد ۱۳۹۹


بنابر اطلاعیه شرکت فرابورس ایران فرآیند تخصیص 5.8 درصد از سهام "بگیلان" معادل 249 میلیون و 400 هزار سهم با حداکثر سهمیه هر فرد حقیقی و حقوقی 80 سهم و دامنه قیمت 2200 تا 2450 تومانی امروز صورت می‌گ ...


بنابر اطلاعیه شرکت فرابورس ایران فرآیند تخصیص 5.8 درصد از سهام "بگیلان" معادل 249 میلیون و 400 هزار سهم با حداکثر سهمیه هر فرد حقیقی و حقوقی 80 سهم و دامنه قیمت 2200 تا 2450 تومانی امروز صورت می‌گیرد.

برچسب ها