اطلاعیه عرضه اولیه

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین  (سهامی عام)

 

دانلود فایل pdf