اخبار ویژه کارگزاری

 

کارگزاری بانک ملت حامی ورزشکاران

یک تن از پرسنل کارگزاری بانک ملت به نام خانم شبنم ناظوری طی 3 روز کوهپیمایی موفق شدند از مسیر شمال شرقی به بام ایران " قله دماوند" صعود کنند.

برای ایشان آرزوی تندرستی و پویایی در ادامه طریق در این رشته ورزشی را خواستاریم.